Profil

Zakladateľom a spoločníkom spoločnosti Advokátska kancelária MB, s. r. o. je JUDr. Matúš Bušniak, zapísaný v Slovenskej advokátskej komore od 01.07.2002, pod číslom 1623. JUDr. Matúš Bušniak ukončil magisterské štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1999, a v roku 2002 mu bol udelený titul doktor práv.

Po krátkom období v advokácii sa stal interným právnikom a počas svojej kariéry pracoval v najväčších energetických spoločnostiach v Slovenskej republike, na pozícií špecialistu, respektíve riaditeľa pre právne služby a komunikáciu.

V roku 2016 sa rozhodol vrátiť do advokácie a založil spoločnosť Advokátska kancelária MB, s.r.o.

Advokátska kancelária MB, s. r. o. poskytuje komplexné právne služby v spolupráci s viacerými advokátmi a advokátskymi kanceláriami, ktoré sa špecializujú na iné odvetvia práva. Advokátska kancelária MB, s. r. o. ďalej spolupracuje s externými daňovými poradcami, exekútormi, notármi, súdnymi znalcami a ďalšími expertmi, tak aby poskytované služby klientom boli čo najkomplexnejšie a najefektívnejšie

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.